YKS ve LGS 2020 de Hangi Konulardan Soru Gelecek
YKS 2020 DE ÇIKACAK KONULAR NELER?
YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak
YKS TARİHİ: 27-28 HAZİRAN 2020.
LGS 2020 DE ÇIKACAK KONULAR NELER?
LGS Sınavı aynı gün içerisinde 2 farklı oturumdan oluşup toplam 90 sorudan oluşuyor. Sınavın ilk aşamasında birinci oturum sözel alandan oluşacak. Sözel sınavında 50 soru sorulacak ve bu 50 soru için LGS öğrencilerine 75 dakika verilecek.
İkinci oturum yani 2.sınav ise sayısal alandan oluşacak, Matematik ve Fen Bilgisinden 40 soru sorulacak ve bu 40 soru için öğrencilere 60 dakika verilecek.
LGS TARİHİ: 20 HAZİRAN 2020.
LGS 2020 döküman İndir
12. SINIF FİZİK KONULARI
Çembersel Hareket
Düzgün Çembersel Hareket
Dönerek Öteleme Hareketi
Açısal Momentum Kütle
Çekim Kuvveti Kepler Kanunları
Basit Harmonik Hareket
Dalga Mekaniği
Dalgalarda Kırınım,
Girişim ve Doppler Olayı
Elektromanyetik Dalgalar
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
Radyoaktivite Modern Fizik
Özel Görelilik Kuantum Fiziğine Giriş
Fotoelektrik Olayı Compton
Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
Görüntüleme Teknolojileri Yarı İletken
Teknolojisi Süper İletkenler Nanoteknoloji
12. SINIF MATEMATİK KONULARI
Üslü ve Köklü İfadeler
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
Üstel Fonksiyon Logaritma
Fonksiyonu Üstel,
Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
Gerçek Sayı Dizileri
Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONULARI
Türk Edebiyatına Giriş
Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki
Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki
Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler
İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri
Kelimede Anlam Hikaye Şiir Roman Paragrafta Anlam Tiyatro
Deneme Söylev (Nutuk)
12. SINIF KİMYA KONULARI
Kimya ve Elektrik İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler Elektrot Potansiyelleri Kimyasallardan Elektrik Üretimi Elektroliz Korozyon Karbon Kimyasına Giriş Anorganik ve Organik Bileşikler Basit Formül ve Molekül Formülü Doğada Karbon Lewis Formülleri Hibritleşme-Molekül Geometrileri
12. SINIF BİYOLOJİ KONULARI
Genden Proteine Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi Genetik Şifre ve Protein Sentezi Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılık ve Enerji Fotosentez
12. SINIF GEOMETRİ KONULARI
Trigonometri Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri Trigonometrik Denklemler Dönüşümler Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler Analitik Geometri Çemberin Analitik İncelenmesi Geometri Temel Düzey Konuları Ölçme Çevre, Alan ve Hacim Ölçme Katı Cisimler Küre ve Silindir
12. SINIF COĞRAFYA KONULARI
Doğal Sistemler Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri
Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri
Beşeri Sistemler Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri Şehirleşme,
Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri Nüfus,
Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler
Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri
Türkiye'deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin İlişkisi
Türkiye'deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
Türkiye'deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri Tarihî
Ticaret Yolları ve Türkiye'nin Konumu Türkiye'nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
Türkiye'deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi
Türkiye'nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Küresel Ortam:
Bölgeler ve Ülkeler Tarihsel Süreçte Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişim
Ülkelerin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri
Tarihsel Süreçte Türkiye'nin Jeopolitik Konumu
Türkiye'nin İçinde Yer Aldığı Jeopolitik Bölgeler
Türk Kültür Bölgeleri İle Ülkemiz Arasındaki Tarihi ve Kültürel Bağlar
Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Kültürel ve Ekonomik Etkileşimdeki Rolü
12. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Millî Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI
İslam ve Bilim
Anadolu'da İslam
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
Güncel Dini Meseleler
Hint ve Çin Dinleri
12. SINIF İNGİLİZCE KONULARI
Music
Friendship
Human Rights
Coming Soon
Psychology
Favors
News Stories
Alternative Energy
Technology
Manners
12. SINIF DİL VE ANLATIM
Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri
Sanat Metinleri
Fabl
Masal
Hikaye (Öykü)
Roman
Tiyatro (Oyun)
Şiir
Konferans
Açık Oturum
Sempozyum
Forum
Münazara
TÜRKÇE KONULARI
-Fiilimsiler
-Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık)
-Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları)
-Deneyimler ve Atasözleri
-Cümlenin Öğeleri
-Söz Sanatları
-Yazım Kuralları
-Noktalama İşaretleri
-Cümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)
-Metin Türleri
-Cümle Türleri
MATEMATİK KONULARI
-Çarpanlar ve Katlar
-Üslü İfadeler
-Kareköklü İfadeler
-Veri Analizi
-Basit Olayların Olma Olasılığı
-Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
FEN BİLİMLERİ KONULARI
-Mevsimler ve İklim
-DNA ve Genetik Kod
-Basınç
-Madde ve Endüstri
 İNKILAP TARİHİ KONULARI
-Bir Kahraman Doğuyor
-Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
-Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
İNGİLİZCE KONULARI
-Friendship
-Teen Life
-In the Kitchen
-On The Phone
-The Internet
DİN KÜLTÜRÜ KONULARI
-Kader ve Kaza İnancı
-İnsanın İradesi ve Kader
-Kaderle İlgili Kavramlar
-Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
-Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
-İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
-Zekât ve Sadaka İbadeti
-Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
-Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
-Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
-Din, Birey ve Toplum
-Dinin Temel Gayesi

İletişim

  • Adres : Ertuğrulbey Cd. RA-DA Life No:4A/1-2-3-4-10

(Eryaman-5 Metro B Çıkışı) Eryaman ANKARA

Google Harita ile Yol Tarifi