KPSS Hazırlık Kursu

KPSS KURS TAKVİMİ | KPSS ne zaman yapılacak?


2023-24 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Kursu | (Eylül 2023)

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK KURSUTOPLAM DERS SAATİHAFTALIK DERS SAATİ
MATEMATİK80 saat4 saat
TÜRKÇE36 saat2 saat
TARİH36 saat2 saat
COĞRAFYA36 saat2 saat
TOPLAM188 saat10 saat
KURS BAŞLAMA TARİHİ: 18.09.2023
KURS BİTİŞ TARİHİ: 04.02.2024
KURS SÜRESİ: 18 HAFTA
HAFTADA 3 GÜN

KURS YERİ: ERYAMAN
SINIF MEVCUDU: 8-12 KİŞİKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS B GRUBU GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVI 2024-TEMMUZ AYINDA YAPILACAKTIR.
ALES ve DGS adaylarına Birebir özel ders yapılmaktadır. Ancak 6 Kişilik hazır olarak gelen öğrenci gruplarına ALES veya DGS Kursunu beklemeden hemen açıyoruz.

2023-24 KPSS Genel Kültür Genel Yetenek Kursu | (Şubat 2024)

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK KURSUTOPLAM DERS SAATİHAFTALIK DERS SAATİ
MATEMATİK80 saat4 saat
TÜRKÇE36 saat2 saat
TARİH36 saat2 saat
COĞRAFYA36 saat2 saat
TOPLAM188 saat10 saat
KURS BAŞLAMA TARİHİ: 05.02.2024
KURS BİTİŞ TARİHİ: 16.06.2024
KURS SÜRESİ: 18 HAFTA
HAFTADA 3 GÜN

KURS YERİ: ERYAMAN
SINIF MEVCUDU: 8-12 KİŞİKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS B GRUBU GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVI 2024-TEMMUZ AYINDA YAPILACAKTIR.
ALES ve DGS adaylarına Birebir özel ders yapılmaktadır. Ancak 6 Kişilik hazır olarak gelen öğrenci gruplarına ALES veya DGS Kursunu beklemeden hemen açıyoruz.

KPSS HAZIRLIK | MATEMATİK KURSU

SADECE MATEMATİK İSTEYEN KPSS HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİKTİR | 2023-2024

KPSS HAZIRLIK MATEMATİK KURSU
Genel Kültür ve Genel Yetenek
TOPLAM DERS SAATİHAFTALIK DERS SAATİ
MATEMATİK DERS ANLATIMLARI72 saat2 saat
MATEMATİK SORU ÇÖZÜMLERİ72 saat2 saat
TOPLAM DERS SAATİ144 saat4 saat
KURS BAŞLAMA TARİHİ: 18.09.2023
KURS BİTİŞ TARİHİ: 16.06.2024
SINIF MEVCUDU: 8-12 KİŞİ
ÖDEMEDE 10 TAKSİT İMKANI
BİLGİ AL: 0850 303 33 34
KURS SÜRESİ: 36 HAFTA
HAFTADA 2 GÜN
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK? KPSS B GRUBU GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SINAVI 2024-TEMMUZ AYINDA YAPILACAKTIR.

KPSS HAKKINDA BİLGİLER

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. 

Kurslarımızda B Grubu Kadrolar için Genel Kültür Genel Yetenek KPSS Hazırlık kursu verilmektedir.

KPSS-B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek KPSS Hazırlık Kursu

Tüm lisans mezunları ya da mezun olabilecek durumda olan tüm adaylar KPSS B Lisans sınavına girebilir. KPSS-B kadrolarına alımlar çift yıllarda yapılır. Bu nedenle; A Grubu Kadrolar ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Kadrolarına başvurmayacak adayların 2019 KPSS’ye girmeleri gerekmemektedir. Çift yıl puanları A grubu, B grubu ve öğretmenlik atamalarında kullanılmaktadır.

Tek yıllarda yapılan KPSS’ye sadece lisans (4 yıllık) mezunları katılabilirken, çift yıllarda yapılan KPSS’ye lise, ön lisans ve lisans mezunları katılabilmektedir.

B Grubu (Lisans) Memurluk atamaları “merkezi atamalar” ve “kurumsal atamalar” olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. KPSS sonuç belgesinde bulunan P3 puan türü kullanılarak 2 yıl boyunca yılda iki kere merkezi atamalar yapılır. Kurumsal atamalar da dediğimiz ara atamalar ise kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılmaktadır.

B Grubu Lisans kadrolarına P3, B Grubu Ön Lisans kadrolarına P93, ortaöğretim mezunlarına ayrılan B grubu kadrolara ise P94 puan türü ile atama yapılmaktadır. Bu puanlar 2 yıl geçerlidir. Örneğin, 2016 KPSS B (Lisans) puanı 2018 KPSS sonuçları açıklanana kadar geçerlidir. 2018 KPSS-Lisans sonuçlarıyla geçerliliğini yitirmiştir.

B grubu mesleklerinden birine atanmak isteyen tüm adaylar KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavına girmek zorundadırlar.

KPSS Ortaöğretim

KPSS Ortaöğretim sınavına, liselerden mezun olanlar ve sınava başvuru sırasında henüz mezun olamayan ancak sınavın iki yıllık geçerlilik süresi içerisinde mezun durumda olabilecek adaylar başvuru yapabilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS’ye giremez.

KPSS Ön Lisans

Ön lisans 2. sınıf okuyanlar ile ön lisans mezunları çiftli yıllarda yapılan KPSS’ye girebilirler. Ön lisans mezunu olup şu an lisans okuyan öğrenciler (mezun olmamış), isterlerse ön lisans KPSS’ye, isterlerse de lisans KPSS’ye girebilirler. Ön lisanstan mezun olan adaylar ortaöğretim KPSS’ye giremez. Lisans mezunu olan bir aday ön lisans/ortaöğretim sınavına giremez.

KPSS Lisans

KPSS Lisans sınavına, herhangi bir bölümde lisans programı okuyan 3 ve 4. sınıf öğrencileri ve lisans mezunları girebilir.

Sınava Girmek İçin Mezun Olmak Şart Mı?

Sınav puanı 2 yıl geçerli olduğu için, sınava girecek adayda mezuniyet şartı aranmaz. Ancak tercih işlemlerinin yapılacağı son tarih itibariyle mezun olmak gerekir.

KPSS B Memurluk (Lisans) Kadroları

A Grubu kadrolarından farklı olarak tüm lisans bölümleri B Grubu kadroları oluşturur. Mühendis, mimar, veteriner, psikolog, sosyolog, hemşire, ebe vb. tüm lisans kadrolarıdır.

Genel Yetenek Genel Kültür soru sayıları ve testlerin cevaplama süreleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

Sınavda Uygulanacak TestlerSoru SayısıSınav Süresi
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60)120130 dakika

KPSS P3 Puanıyla Başvuru Yapabileceğiniz Bazı kurum ve Kadroları

• Gümrük Müsteşarlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Maliye Bakanlığı
• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
• Makina Kimya Endüstrisi
• Adalet Bakanlığı Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma…)
• Polislik (POMEM)
• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)