ZEKA GELİŞTİRME SIK SIK SORULAN SORULAR


1Mental Aritmetik nedir?

Sayısal işlemlerde ABAKÜS kullanımının öğrenilmesi ile başlayan program, bir süre sonra Abaküs’ün kaldırılması ile sürer ve öğrenciler işlemleri hızlı bir şekilde tamamen zihinden yapmayı öğrenirler. Kısaca Mental Aritmetik; bilgisayar, hesap makinesi, kağıt, kalem gibi hiç bir araç kullanılmaksızın, yalnızca insan zihninin gücü ile yapılan aritmetik işlem yöntemidir. Bu olağanüstü becerinin yanı sıra, asıl kazanç programın sağladığı, zeka ve bellek gelişimi, dikkat, odaklanma ve özgüvenin güçlenmesi gibi unsurlarla genel olarak yükselmiş bir zihin kapasitesidir.

İnsanların beyinlerinin gelişimi 13 yaşına kadar neredeyse tamamlanmış olur (% 95). Bu gelişme aşamasında çocuklara beyin geliştirici eğitim faaliyetleri uygulanırsa beyindeki Sinapslar harekete geçer ve sinapsların daha randımanlı çalışmasını sağlayarak, hücreler arası iletişimi en kısa yoldan ve daha hızlı olarak gerçekleşmesi sağlanmış olur. Sinapsları en iyi harekete geçiren eğitimin mental aritmetik eğitimi olduğu kabul edilmektedir. Bu hususta bir çok akademik makale yayınlanmıştır.

Konunun daha iyi anlaşılması için sinapslar hakkında bilgi verelim. Sinaps, nöronların (sinir hücrelerinin) diğer nöronlara ya da kas veya salgı bezleri gibi nöron olmayan hücrelere mesaj iletmesine olanak tanıyan özelleşmiş bağlantı noktalarıdır. Bir motor nöron ile kas hücresi arasındaki kimyasal sinaps, aynı zamanda neuromuscular junction nöromusküler bağlantı olarak adlandırılır.

Kimyasal sinapslar sayesinde merkezi sinir sistemindeki nöronlar birbirleriyle nöral devreleri içeren bir sinir ağı oluşturabilirler. Sonuç olarak, algılama ve düşünme gibi zihinsel işlevlere temel teşkil eden biyolojik kompütasyonda sinapslar temel bir rol üstlenmektedirler. Ayrıca sinir sisteminin vücudun diğer organlarıyla iletişim kurması da sinapsların varlığına bağlıdır.

İnsan beyninde muazzam sayıda kimyasal sinaps bulunur. Küçük çocuklar (10.000 trilyon) sinapsa sahipken, bu rakam yaş artışıyla ters orantılı olarak azalır ve yetişkinlerde stabilize olur. Bir yetişkinin sahip olduğu sinaps sayısı tahmini olarak ile 5x (1.000 den 5.000 trilyona kadar) arasındadır.

Sinaps sayısının zamanla düşmesi bir kayıp olarak düşünülmemelidir. Bu, elektronikteki ROM programlamaya benzetilebilir. Bu cihazlar fabrikadan bütün cell’leri birbirine bağlı gelir ve cihazın seçilen bazı hücreleri arasındaki bağlantıların bilinçli olarak koparılması yoluyla programlanır. Bu anlamda insan gelişimi sırasında bazı sinir hücreleri arasındaki sinapslar koparılarak beyin gelişir, programlanır.

Sinaps terimi, Sir Charles Scott Sherrington ve meslektaşları tarafından Yunanca “syn-” (beraber, birlikte) ve “haptein” (kucaklaşma) kelimeleri birleştirilerek türetilmiştir. Kimyasal sinapslar, var olan yegane biyolojik sinaps türü değildir, elektrik sinapslar ve immünolojik sinapslar da mevcuttur. Sinaps denildiğinde, çoğunlukla kimyasal sinaps ima edilmektedir.

Buradan şu sonuçlar çıkarılabilir:

Mental aritmetik eğitimi alan çocuklarda ileriye dönük;

Daha gelişmiş sağ ve sol beyin, Hızlı ve doğru hesaplama, Keskin görüş, işitme ve algılama, Yoğun odaklanma ve dikkat, Gelişmiş analitik düşünce, Yaratıcılık, Daha güçlü bellek, Hızlı refkleks, Gelişmiş özgüven, Fotoğrafik hafıza, yaratıcılık, sezgi, iletişim, yüzleri hatırlama, sesleri ve melodileri akılda tutma, sözlü anlatım, anlama, problem çözme, mantıksal akıl yürütme, soyutlama ve benzeri kazanımlar elde edilmektedir.

Genius Kids® Mental Aritmetik Programı

Tayvan, Çin ve Malezya gibi uzak doğu ülkelerinde 24 yıldır test edilmiş ve kanıtlanmış bir programdır. Matematik Dünyası Genius Kids mental aritmetik zeka geliştirme eğitim programı, sağlam alt yapısı ve eğitim materyalleri ile ödüle layık görülmüştür.

“Her çocuk farklıdır” felsefesi ile uzun yıllardır uzak doğuda uygulanmakta olan bu eğitim metodolojisi ile çocuklarımızın beyinlerinde mevcutta var olan potansiyellerini ortaya çıkararak;

Onların sorun çözme kapasitelerinin, Yaratıcılıklarının gelişmesinin, Algı düzeylerinin arttırılmasının, Yoğunlaşma düzeylerinin yükseltilmesinin, Hızlı ve doğru karar verebilme yetilerinin gelişmesinin, Analitik düşünce kapasitelerinin güçlenmesinin, Dikkat düzeylerinin artmasının kapılarını açmış oluyoruz.

2Mental aritmetik eğitimi hangi yaş gruplarına hitap eder?
Mental aritmetik eğitimi 4-13 yaş aralığındaki çocuklara hitap eder. Mini Genius Kids (4-6 yaş aralığı) bir grupta eğitim yaptırılır. Midi Genius Kids (7-10 yaş aralığı) bir grupta eğitim yaptırılır. Maksi Genius Kids (11-13 yaş aralığı) bir grupta eğitim yaptırılır.
3Mental aritmetik eğitim süresi, seviye ve sertifikalar nedir?
Mental aritmetik eğitim süresi 2 yıldır. 4 seviyeden oluşur. Her bir seviye 18 er haftadır. 19. haftada seviye sınavı yapılır ve başarılı olan öğrencilere ilgili seviyenin sertifikası verilir.
4Mental aritmetik eğitiminin haftalık ders saati ve yıllık eğitim süresi kaç haftadır?
Mental aritmetik eğitimi haftada bir gün ve 3 ders saatidir. 2 dersi mental aritmetik eğitimi, 1 saati ise dikkat güçlendirme eğitimidir. Bir yılda toplam 36 hafta 108 saat eğitim verilir.
5Dikkat Güçlendirme Dersleri (DGD) nedir?
Doç Dr. Osman Abalı’nın her yaş grubuna yönelik hazırlamış olduğu dikkat güçlendirme eğitim setleriyle yapılan etkinlik şeklindeki eğitimdir.
6Mental aritmetik eğitimini ve DGD’ ni kimler verebilir, eğitmenlik şartları nelerdir?
4 yıllık lisans mezunu ve formasyonu olan herkes mental aritmetik eğitmenlik sertifika programına katılabilir ve bu eğitimleri verebilir. Ancak eğitmen yetiştirme işi, işin ehli olan master eğitmenlerce verilmelidir. Aksi durumda eğitmenler iyi bir eğitim alamazlar ve yeterli donanıma sahip olamazlar ise olumsuz sonuçlar çıkabilir, eğitmenlerin öğrencilere uyguladığı eğitimlerden sonuç alınamayabilir.Master eğitmenin mental aritmetik yayınlarına hakim ve yayınları hazırlayabilecek seviyede bilgiye sahip olmakla birlikte eğitmen adaylarının yeterliliklerini ölçebilecek eksiliklerini görüp tamamlayabilecek bilgi birikimine ve pratikliğe sahip olması gerekmektedir.
7Mental aritmetik kurs ücreti ne kadardır?
Bulunan konuma ve maliyet giderlerine göre değişiklik göstermektedir. Etkinlik ve kurs için talep edilen ücret eğitim öğretim sezonu için, yıllık 36 hafta, 2 seviye eğitim ve 108 ders saati için talep edilmektedir. İlgili şubelerden bilgi alınabilir.
8Türkiye’de Mental aritmetik eğitimini veren her firma, mental aritmetik eğitimi noktasında yeterliliğe sahip midir?
Maalesef mental aritmetik eğitimi Türkiye’de yeni oluşan bir sektör olduğu için, liyakatlı liyakatsız bir çok kişi bu sektörde faaliyet göstermektedir. Bu durum ise velilerin kafalarında karmaşıklığa sebep olmaktadır. Her mental aritmetik ofisi bu eğitimi yeterli düzeyde ve liyakat ile verememektedir. Yayın ve materyal çok önemli unsur olmakla birlikte eğitimi veren eğitmenin mutlaka öğretmenlik formasyonlu, çocuk gelişimi mezunu ya da fen – edebiyat fakültesi mezunlarından seçilmesi önemlidir, sayısal branşlı olması ise daha büyük avantajdır. Eğitimi veren eğitmenin, kurumsal bir markadan mental aritmetik eğitmenliği sertifikasını mutlaka almış olması gerekmektedir. Velilerinde çocuklarını emanet edeceği kişilere seçici davranarak emanet etmeleri gerekmektedir.
9Mental aritmetik eğitimine ait doküman çeşitliliği var mıdır?
Mental aritmetik yayınları yaş gruplarına göre ayrı ayrı setlerden oluşmaktadır.Mini Genius Kids (4-6 yaş aralığı) mini set Midi Genius Kids (7-10 yaş aralığı) midi set. Maksi Genius Kids (11-13 yaş aralığı) maksi set. Her grup için yeterli sayıda kaynak ve materyal mevcuttur.Her sette kendi grubuna göre ayrı ayrı olmak üzere, 2 ders ve 2 etkinlik kitabı, her yaş için hazırlanmış 3 er adet kitaptan oluşan DGS (dikkat güçlendirme setleri), yaprak test takımı, flaş kart, tişört, kalem, silgi, çanta, öğrenci abaküsü bulunmaktadır
10Mental aritmetik eğitimine ait yazılım desteği var mıdır?
Matematik Dünyası’nın kayıtlı her öğrencisine anzan mental çalışma yazılımı ücretsiz olarak verilmektedir.
11Mental aritmetik eğitiminin resmi tanınırlığı ve ruhsat alma ihtiyacı var mıdır?
Mental aritmetik zeka geliştirme programının mevcut mevzuatlara göre MEB ile ilgili bir resmi tanınırlığı söz konusu değildir. Ancak resmi kurs programlarına ek olarak etkinlik şeklinde uygulanabilmektedir.
12Mental aritmetik eğitim sınıfı kontenjanı kaç kişidir?
Her sınıf 8-12 kişi arasında olmalıdır. Bu sayının altında veya üstünde olmamalıdır.
13Mental aritmetik eğitiminde aşama kur sistemi var mıdır?
Mini, Midi ve Maksi gruplarına ait her bir mental aritmetik etkinliği 4 aşama (seviye, kur) dan oluşur 2 yıl sürer. Eğitim Eylül’de başlar Şubat’ta 1 hafta ara verilir. Haziran’da biter.