11-13 Yaş Maksiler – Matematik Dünyası

11-13 Yaş Maksiler

11-13 Yaş Maksilerde Zeka Geliştirme Etkinliği

Maxi Genius Kids etkinlik uygulaması 11-13 yaş çocuklar için tasarlanmış zeka geliştirme ugulamasıdır.11-13 yaş grubuna göre hazırlanmış müfredatı, abaküs ve kitap setleri ile Maksi Genius Kids eğitim programı 4 kurda (dönemde) bitirilir ve 2 yıl sürer.

Bu derslerin yanı sıra Dikkat Güçlendirme Dersleri de yapılır. Bu gruptaki her bir yaş öğrencileri için (Orta okul 6-7-8. sınıf öğrencileri için) 1 er adet dikkat güçlendirme kitabı kullanılmaktadır. Etkinlik uygulaması sürecinde Mental Aritmetik Ders Kitabı, Mental Aritmetik Etkinlik Kitabı ve Zihinsel Uygulamalar için Yaprak Test Takımları, Aktivite Slayt Gösterileri, Mental İşlem Kartları… kaynak olarak kullanılır.

Etkinliği başarıyla tamamlayan çocuklar Maxi Mental Matematik seviyesini tamamlamış olurlar. Etkinliği başarıyla tamamlayan çocuklar Mental Aritmetik eğitimini de tamamlamış olurlar. Maxi Genius Kids Sertifikası alırlar.

Maxi Genius Kids Sertifikası alan çocuklar GENIUS KIDS Mental Matematik seviyesine geçerler.

Set Siparişlerini 0850 303 33 34 numaralı hattan verebilirsiniz.

Etkinlik Uygulaması

Program haftada bir gün iki saat olarak yapılır. Dersler sayısal işlemler üzerinde yoğunlaştırılır, günlük 20-30 dakika egzersiz yapılması istenir. Bu gruptaki çocuklara bütün matematiksel işlemleri doğru ve hızlı bir şekilde yapılması istenir. Her düzey sonunda performans ve gelişim değerlendirmesi yapılır.